24 oktober 2020 - 15:00 uur

Zie de mens - Heel de mens #ikziejou

PRESENTATIE FILM “ZIE DE MENS – HEEL DE MENS”

24 oktober 2020 15:00 uur

Op 24 oktober om 15:00 uur wordt via deze website een YouTube film online gezet, met elementen uit de geplande Zie de mens – heel de mens - bijeenkomst van 24 oktober. De bijeenkomst wordt uitgesteld en we willen u via beeld toch meenemen in de bedoeling van deze dag en van het project Zie de mens – heel de mens.

Waarom dit project? De kerkelijke inzet en die van andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties is nu nog urgenter. Wie hebben er het meest te lijden onder deze crisis? Zien wij hen? Horen wij hun roep om hulp wel goed? En zien wij ook de mensen die hun stem niet kunnen verheffen?
Met dit project willen wij ons - samen me vele anderen - nog scherper richten op vragen als: ‘Hoe staan wij in de tijd, als mens en als mensheid? Is (of wordt) het echt een tijd van inkeer en omkeer? Hoe geven we vorm aan solidaire presentie t.b.v. de meest kwetsbaren, aan arme en uitgesloten mensen en aan presentie t.o.v. de natuur en het milieu?
Met dit project hopen we ook de diaconale vrijwilligers extra te stimuleren, te inspireren en motiveren bij hun inzet voor de werken van solidariteit.
In de film volgt na een korte introductie door Jan Bosman een moment van reflectie en inkeer, verzorgd door pastores Peter van der Weide en Ciel Huitema. Zij maken de verbinding van het eeuwig brandende licht van Christus naar de noden van mens en samenleving en wat die met ons doen. Zien we ze goed? Laten we ons raken en bewogen, ook in de letterlijke betekenis. Daarna zal professor Erik Borgman ingaan op het thema en ons een beetje hoop, houvast en perspectief geven om door te gaan. Om vol te houden ‘mensen voor mensen’ te zijn. Basile Maneka Lukadi zou het programma op 24 oktober muzikaal omlijsten. In plaats daarvan verzorgt hij de muziek op deze film. Hij zingt twee liederen over straatkinderen.

U bent uitgenodigd. We gaan vanaf nu zeven maanden lang elke 24e van de maand een Zie de mens – heel de mens filmpje maken. Iedere keer een ander thema, met andere sprekers en andere mensen voor kunstzinnige uiting van het thema. Om u te blijven inspireren. Om u en hopelijk vele anderen uit te nodigen om mee te doen met de projecten, die ons leiden van zien naar geraakt worden. en van geraakt worden naar in beweging komen.

Na afloop van de film, om 16:00 uur, start de actie #ikziejou. Een eerst stap. Verderop in deze Zeven Dagen lees je er meer over. Het project “Zie de mens – heel de mens’ gaat dus van start. En we hopen in 2021 alsnog ook echt met elkaar een dag van inspiratie en ontmoeting te zullen beleven!

En lees ook:
https://frieschdagblad.nl/2020/10/21/kerken-en-organisaties-bieden-hulp-in-tweede-coronagolf

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: